เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมา

ประวัติ บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จำกัด และ บริษัท มนตรีวอเตอร์ปั๊ม จำกัด

             บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่าย เครื่องมือและ อุปกรณ์การเกษตร และ เครื่องมือช่างทุกชนิด โดยให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์ มั่นคง ตลอดระยะเวลา กว่าสามทศวรรษ นับตั้งแต่ เริ่มกิจการ อย่างเป็นทางการในปี พุทธศักราช 2527 ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ที่จะประกอบกิจการอย่างซื่อสัตย์ จริงใจ ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นอย่างดี ทำให้ร้านเรา ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าชาว เชียงใหม่ เพิ่มมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จำกัด ได้มีการก่อตั้งบริษัทย่อย ตามความเรียกร้องของลูกค้า ภายใต้ชื่อ บริษัท มนตรีวอเตอร์ปั๊ม จำกัด เพื่อรองรับการขยาย งาน ด้านปั๊มน้ำและอุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำทุกชนิดให้มีความชัดเจน และตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง และเพื่อตอบแทนความไว้วางใจ ที่ทุกท่านให้เราเป็นหนึ่งในใจ คู่ชาวเชียงใหม่ และ ชาวล้านนาถิ่นเมืองเหนือเสมอมา เราขอสัญญาว่า จะยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีการรับประกันสินค้า และรับซ่อมสินค้าที่ซื้อจากทางบริษัท เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจว่าเมื่อมาที่ มนตรีฯ จะได้สินค้า ที่ครบ ถูก ดี และรอยยิ้มกลับบ้านไป

วิสัยทัศน์ / Vision

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้าน การดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างตลอดต่อเนื่อง และการบริการ พร้อมกันนี้ยังมีส่วนร่วมในการ ช่วยเหลือสังคมให้มีคุณภาพดีขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังเน้นคุณธรรมเรื่องบรรษัทภิบาล เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มั่นคงแข็งแกร่งและยั่งยืนสืบต่อไป สมกับคำขวัญของ บริษัทฯ ที่ว่า

“สินค้ามากมี บริการแบบน้องพี่ ต้องมาที่มนตรีฯ”