แม่แรงสามขา ตัวเล็ก NTTสีแดง (ขาตั้งรถ เล็ก)

F01-งานอู่ลมแก๊ส&อุปกรณ์

แม่แรงสามขา ตัวเล็ก NTTสีแดง (ขาตั้งรถ เล็ก)

ระยะความสูงต่ำสุด 290 ซม ระยะความสูงสูงสุด 440 ซม ความกว้างฐาน 245x245x245


แม่แรงสามขา ตัวเล็ก NTTสีแดง (ขาตั้งรถ เล็ก)

ระยะความสูงต่ำสุด 290 ซม 
ระยะความสูงสูงสุด 440 ซม 
ความกว้างฐาน 245x245x245


สินค้าที่เกี่ยวข้อง