แผ่นเจียร์เหล็กอ่อนตัว SANWAFLEX 4" x 2 AC 60 แดง

E01-อุปกรณ์เสริมไฟฟ้า

แผ่นเจียร์เหล็กอ่อนตัว SANWAFLEX 4" x 2 AC 60 แดง

แผ่นเจียรอ่อนตัว 4""X2 มิล บาง(AC60)BFL27 สำหรับงานขัดผิวเหล็กให้เรียบ ทำความสะอาดผิวงาน งานขัดสนิม และงานลบรอยเชื่อม


แผ่นเจียร์เหล็กอ่อนตัว SANWAFLEX 4" x 2 AC 60 แดง

-แผ่นเจียรอ่อนตัว 4""X2 มิล บาง(AC60)BFL27 
-สำหรับงานขัดผิวเหล็กให้เรียบ
-ทำความสะอาดผิวงาน งานขัดสนิม และงานลบรอยเชื่อม


สินค้าที่เกี่ยวข้อง