เกย์วัดแรงดัน 2 1/2" SUMO 10 BAR/140 PSI

F01-งานอู่ลมแก๊ส&อุปกรณ์

เกย์วัดแรงดัน 2 1/2" SUMO 10 BAR/140 PSI

เกจวัดแรงดัน แบบแห้งเหมาะสำหรับงานวัดแรงดันทั่วไป มีบอดี้เป็นเหล็ก ขนาดหน้าปัทม์ 63 มม. 2 1/2" เกลียวทองเหลือง ขนาดเกลียว BSPT 1/4" หรือ 13 มม. ข้อแนะนำ วิธีการเลือกใช้เกจ์ที่ถูกต้อง คือต้องใช้เกจ์ขนาดแรงดันที่มากกว่า 3 เท่าของแรงดันที่ต้องการใช้งาน เช่น หากต้องการวัดแรงดันที่ 10 Bar ต้องใช้เกย์ที่ 30 Bar.


เกย์วัดแรงดัน 2 1/2" SUMO 10 BAR/140 PSI

คุณสมบัติ :
•    เกจวัดแรงดัน แบบแห้งเหมาะสำหรับงานวัดแรงดันทั่วไป
•    มีบอดี้เป็นเหล็ก ขนาดหน้าปัทม์ 63 มม. 2 1/2"
•    เกลียวทองเหลือง ขนาดเกลียว BSPT 1/4" หรือ 13 มม.
ข้อแนะนำ 
- วิธีการเลือกใช้เกจ์ที่ถูกต้อง คือต้องใช้เกจ์ขนาดแรงดันที่มากกว่า 3 เท่าของแรงดันที่ต้องการใช้งาน เช่น หากต้องการวัดแรงดันที่ 10 Bar ต้องใช้เกย์ที่ 30 Bar.


สินค้าที่เกี่ยวข้อง