เครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง 4T HONDA แท้ UMK 450T-U2TT

M01-เครื่องมือเกษตร

เครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง 4T HONDA แท้ UMK 450T-U2TT

เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ โอเวอร์เฮดแคมชาร์ปวาล์วเหนือลูกสูบ สูบเดียว UMK450T U2TT เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ, โอเวอร์เฮดแคมชาร์ปวาล์วเหนือลูกสูบ, สูบเดียว กำลังเครื่องยนต์ 2.0 แรงม้า ที่ 7,000 รอบต่อนาที (ตามมาตรฐาน SAE J1349*) สามารถใช้ได้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว และแบบผสมแอลกอฮอล์ไม่เกิน 10% หรือ E10 รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี


เครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง 4T HONDA แท้ UMK 450T-U2TT

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า 4จังหวะ UMK450T U2TT
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง
เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ, โอเวอร์เฮดแคมชาร์ปวาล์วเหนือลูกสูบ, สูบเดียว
กำลังเครื่องยนต์ 2.0 แรงม้า ที่ 7,000 รอบต่อนาที (ตามมาตรฐาน SAE J1349*)
สามารถใช้ได้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว และแบบผสมแอลกอฮอล์ไม่เกิน 10% หรือ E10
รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
* อัตรากำลังของเครื่องยนต์ที่ระบุ คือ กำลังสุทธิ (Net Power) ของการทดสอบ และการวัดค่ากำลังของเครื่องยนต์จากการผลิต โดยอ้างอิงจากมาตรฐาานของ SAE J1349 ที่ 7,000 รอบ/นาที (กำลังสุทธิ) และที่ 5,000 รอบ/นาที (แรงบิดสุทธิ)

อัตรากำลังของเครื่องยนต์จากสายพานการผลิต อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะต่อไปนี้

กำลังของเครื่องยนต์ที่แท้จริงในขณะใช้งานจะแปรผันไปตามปัจจัยหรือตัวแปร และองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ขณะต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง, สภาพสิ่งแวดล้อม, สภาพของการบำรุงรักษา และอื่นๆ


สินค้าที่เกี่ยวข้อง