เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ 3 ล้อเล็ก NIMUT Micro-1 (ตัวเปล่า)

M01-เครื่องมือเกษตร

เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ 3 ล้อเล็ก NIMUT Micro-1 (ตัวเปล่า)

สามารถสับย่อยท่อนไม่้แห้ง,สดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 2 นิ้วครึ่งได้ สามารถสับย่อย กาบมะพร้าว ก้านมะพร้าว ก้านปาล์ม ต้นไผ่ได้ สามารถสับย่อย พืชฉ่ำน้ำ  เช่น ต้นกล้วย ผักตบชวา สามารถสับย่อย เศษใบไม้ กิ่งไม้ ผัก ผลไม้ สามารถสับย่อยใบมันสำปะหลัง ได้ทั้งแห้งและสด สามารถตีดิน ผสมปุ๋ยได้ สามารถบดวัสดุแห้งละเอียดได้ถึง ขนาด 2 มม.


เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ 3 ล้อเล็ก NIMUT Micro-1 (ตัวเปล่า)

- สามารถสับย่อยท่อนไม่้แห้ง,สดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 2 นิ้วครึ่งได้
- สามารถสับย่อย กาบมะพร้าว ก้านมะพร้าว ก้านปาล์ม ต้นไผ่ได้
- สามารถสับย่อย พืชฉ่ำน้ำ  เช่น ต้นกล้วย ผักตบชวา
- สามารถสับย่อย เศษใบไม้ กิ่งไม้ ผัก ผลไม้
- สามารถสับย่อยใบมันสำปะหลัง ได้ทั้งแห้งและสด
- สามารถตีดิน ผสมปุ๋ยได้
- สามารถบดวัสดุแห้งละเอียดได้ถึง ขนาด 2 มม.


สินค้าที่เกี่ยวข้อง