สูบน้ำมันพลาสติกแกนขาว 200L KOYO, KOSHIN (ญี่ปุ่นแท้)

F01-งานอู่ลมแก๊ส&อุปกรณ์

สูบน้ำมันพลาสติกแกนขาว 200L KOYO, KOSHIN (ญี่ปุ่นแท้)

สูบน้ำมันพลาสติกแกนขาว 200L KOYO, KOSHIN (ญี่ปุ่นแท้) ดูดของเหลว (Drum pump) สูบแบบมือชัก ผลิตมาจากวัสดุพลาสติกที่มีความแข็งแรง สำหรับถังน้ำมัน 200 ลิตร เหมาะสำหรับงานดูดหรือสูบจ่ายของเหลว Solvent สารละลายบางประเภท


สูบน้ำมันพลาสติกแกนขาว 200L KOYO, KOSHIN (ญี่ปุ่นแท้)

สูบน้ำมันพลาสติกแกนขาว 200L KOYO, KOSHIN (ญี่ปุ่นแท้) ดูดของเหลว (Drum pump) สูบแบบมือชัก                     ผลิตมาจากวัสดุพลาสติกที่มีความแข็งแรง สำหรับถังน้ำมัน 200 ลิตร
เหมาะสำหรับงานดูดหรือสูบจ่ายของเหลว Solvent สารละลายบางประเภท


สินค้าที่เกี่ยวข้อง