สว่านโรตารี่  PUMA PM-26DFR 26 MM/ 800W

D01-เครื่องมือไฟฟ้า

สว่านโรตารี่ PUMA PM-26DFR 26 MM/ 800W

แรงดันไฟฟ้า 220V./50Hz. กำลังไฟ 800W. ความเร็วรอบ 0-1100 รอบ/นาที อัตราการกระแทก 0-4900 bpm อัตรากระแทกต่อหนึ่งช่วงชัก 3.0 จูลล์ ความสามารถในการเจาะคอนกรีต 26 มม. ความสามารถในการเจาะเหล็ก 13 มม. ความสามารถในการเจาะไม้ 30 มม.


สว่านโรตารี่  PUMA PM-26DFR 26 MM/ 800W

คุณสมบัติที่น่าสนใจ
- แรงดันไฟฟ้า 220V./50Hz.
- กำลังไฟ 800W.
- ความเร็วรอบ 0-1100 รอบ/นาที
- อัตราการกระแทก 0-4900 bpm
- อัตรากระแทกต่อหนึ่งช่วงชัก 3.0 จูลล์
- ความสามารถในการเจาะคอนกรีต 26 มม.
- ความสามารถในการเจาะเหล็ก 13 มม.
- ความสามารถในการเจาะไม้ 30 มม.
     การถอดหัวจับดอกสว่าน
กดปลอกแหวนล็อคให้อยู่ในตำแหน่ง และดึงหัวจับดอกโรตารี่ หรือหัวจับดอกสว่านไปด้านหน้า  
     การใส่หัวจับดอกสว่าน
ก่อนใส่ควรทำความสะอาดหัวจับดอก และเคลือบจารบีบางๆที่ปลายก้านหัวจับดอก เลื่อนหัวจับดอกหมุนใส่ บนข้อรับหัวจับดอก จนได้ยินเสียงลงสลัก
     การใส่ดอกโรตารี่
     ใส่ดอกโรตารี่กับหัวจับดอกโรตารี่ ตอนปิดเครื่องเท่านั้น เมื่อใช้ดอกโรตารี่ทำงาน ต้องทำความสะอาดปลายก้านดอกโรตารี่ก่อน โดยทาจาระบีบางๆ จากนั้นใส่ดอกโรตารี่เข้าในหัวจับ หัวจับจะล็อคอัตโนมัติ
การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
1. ควรดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนการปรับแตงเครื่อง
2. ต้องรักษาเครื่องและทำความสะอาดช่องระบายอากาศให้สะอาดอยู่เสมอ
3. ถ้าฝาครอบฝุ่นชำรุดเสียหายควรเปลี่ยนทันทีจากศูนย์บริการ
4. สว่านโรตารี่นี้ผ่านการ QC มาแล้วอย่างละเอียด หากเกิดขัดข้อง ควรใช้อะไหล่และอุปกรณ์สว่านโรตารี่ PUMA เท่านั้น


สินค้าที่เกี่ยวข้อง