เป่าใบไม้ KASEI EB-500E

M01-เครื่องมือเกษตร

เป่าใบไม้ KASEI EB-500E

เครื่องยนต์ : 2 จังหวะ ขนาดลูกสูบ : 51.7 ซีซี กำลังเครื่อง : 1.5 กิโลวัตต์ / 2.04 แรงม้า ความเร็วรอบ : 6500 รอบ/นาที ปริมาณลม : 14.4 ลูกบาศก์เมตร/นาที อัตราส่วนผสมน้ำมัน : 30:1 น้ำหนัก : 8.3 กิโลกรัม ขนาด : 36x46x49 เซนติเมตร


เป่าใบไม้ KASEI EB-500E

- เครื่องยนต์ : 2 จังหวะ
- ขนาดลูกสูบ : 51.7 ซีซี
- กำลังเครื่อง : 1.5 กิโลวัตต์ / 2.04 แรงม้า
- ความเร็วรอบ : 6500 รอบ/นาที
- ปริมาณลม : 14.4 ลูกบาศก์เมตร/นาที
- อัตราส่วนผสมน้ำมัน : 30:1 
- น้ำหนัก : 8.3 กิโลกรัม
- ขนาด : 36x46x49 เซนติเมตร


สินค้าที่เกี่ยวข้อง