เจียร์มือ 4" MAKITA GA4031 720 W (สวิทซ์ท้าย)

D01-เครื่องมือไฟฟ้า

เจียร์มือ 4" MAKITA GA4031 720 W (สวิทซ์ท้าย)

ด้ามจับขนาดเล็ก ง่ายต่อการจับขณะใช้งาน สวิทย์เปิด-ปิดด้านหลัง ตัวเครื่องถูกออกแบบให้ป้องกันลูกปืนจากสิ่งสกปรกและเศษหิน มอเตอร์คุณภาพสูง ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการระบายความร้อน ฟิลด์ถูกเคลือบด้วยแป้งแบบใส เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก ถ่าน CB-459


เจียร์มือ 4" MAKITA GA4031 720 W (สวิทซ์ท้าย)

จุดเด่น (Features)
- ด้ามจับขนาดเล็กง่ายต่อการใช้งาน
- มีสวิทซ์เปิด - ปิดด้านหลัง
- ฉนวนแบบ 2 ชั้น ป้องกันอันตรายจากไฟรั่ว
- ใช้งานได้กับใบเจียร์ และใบตัดได้หลากหลาย
- ตัวเครื่องถูกออกแบบให้ป้องกันลูกปืนจากสิ่งสกปรกและเศษหิน
- มอเตอร์คุณภาพสูงทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการระบายความร้อน
- ฟิลด์ดอลช์เคลือบ 2 ชั้นเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก
ข้อควรปฎิบัติ/ข้อควรระวังในการใช้งาน (Do and Don’t)
- ปลั๊กไฟที่ต่อพ่วงจะต้องมีสภาพที่พร้อมใช้งาน และต้องพอดีกับเต้ารับไฟฟ้าป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต
- สำรวจพื้นที่ทำงานต้องมีความสะอาด และมีแสงสว่างเพียงพอ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้งาน
- พื้นที่ทำงานจะต้องมีอากาศถ่ายเทที่สะดวก
- ผู้ใช้งานเครื่องมือควรมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่น ถุงมือหนัง แว่นตานิรภัย เป็นต้น
- ดูแลไม่ให้มีเด็ก หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า
การบำรุงรักษา (Maintenance)
- ใช้งานเสร็จควรถอดปลั๊กทุกครั้ง
- ทำความสะอาดด้วยการใช้ลมเป่าฝุ่นออกจากตัวเครื่อง
- ตรวจเช็คแปลงถ่านว่ายังมีขนาดของความยาวที่เหมาะสมในการใช้งานอยู่หรือไม่
- เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาอเนกประสงค์ และเก็บในที่แห้ง


สินค้าที่เกี่ยวข้อง