เกรียงก่อ (ใบโพธิ์) 6" PROMA,Eagle One  ด้ามไม้

A01-เครื่องมือช่าง&อุปกรณ์

เกรียงก่อ (ใบโพธิ์) 6" PROMA,Eagle One ด้ามไม้

ใช้สำหรับงานก่ออิฐดินเผาหรืออิฐมอญ และคอนกรีตบล็อก  บางทีใช้ตกแต่งผิวหรือขัดมันได้ด้วย  
มีลักษณะคล้ายรูปใบโพธิ์  ปลายเกรียงจะแหลมและบางจึงใช้ปาดหรือตกแต่งได้ในจุดเล็กๆ
ใช้สำหรับ มุมผนัง รอยต่อระหว่างอิฐ  หรือช่องว่างในคอนกรีตบล็อกได้เป็นอย่างดี


เกรียงก่อ (ใบโพธิ์) 6" PROMA,Eagle One  ด้ามไม้

ใช้สำหรับงานก่ออิฐดินเผาหรืออิฐมอญ และคอนกรีตบล็อก  บางทีใช้ตกแต่งผิวหรือขัดมันได้ด้วย  
มีลักษณะคล้ายรูปใบโพธิ์  ปลายเกรียงจะแหลมและบางจึงใช้ปาดหรือตกแต่งได้ในจุดเล็กๆ
ใช้สำหรับ มุมผนัง รอยต่อระหว่างอิฐ  หรือช่องว่างในคอนกรีตบล็อกได้เป็นอย่างดี


สินค้าที่เกี่ยวข้อง