ไม้กวาด อ่อน

J01-เครื่องทำความสะอาด

ไม้กวาด อ่อน

ไม้กวาดดอกหญ้า (ไม้กวาดอ่อน) ไม้กวาดดอกหญ้าแบบโบราณ ทนทาน ไม้หลุดล่วง กวาดสะอาด กำจัดฝุ่น จัดเก็บสะดวก ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย น้ำหนักเบา


ไม้กวาด อ่อน

ไม้กวาดดอกหญ้า (ไม้กวาดอ่อน)

-ไม้กวาดดอกหญ้าแบบโบราณ
-ทนทาน ไม้หลุดล่วง
-กวาดสะอาด กำจัดฝุ่น
-จัดเก็บสะดวก ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
-น้ำหนักเบา


สินค้าที่เกี่ยวข้อง